Skip to main content

Обоо тахилгаан

Традиционный обряд "Обоо тахилгаан" , 4 июля 2010 г.
комплекс "Агын найман эсэгэ".

фото Сергей Доржиева

ВложениеРазмер
с 519.jpg57.38 КБ
с 559.jpg79.9 КБ
с 567.jpg46.84 КБ
с 623.jpg58.09 КБ
с 636.jpg41.46 КБ
с 737.jpg82.19 КБ
с 800.jpg61.84 КБ
с 888.jpg64.47 КБ